Krok 1 - Základové rýhy

Rozměr základové rýhy určuje statik a posléze projektant, primární je sirka nikoliv výška. Platí ale, že výkop musí byt proveden do tzv. nezamrzlé hloubky. Do rýhy je pote položen zemnici pasek s příslušnými izolovanými vývody. Nelze zapomenout na prostupy pro inženýrské sítě. Následuje vylití betonu do roviny, pevnost urči projektant na základě hydrogeologického posouzení. Nakonec se do betonu instalují armatury na propojení s následnou konstrukcí.

Více fotek...

Krok 2 - Ztracené bednění

Na základové pasy se ukládá tzv. ztracené bednění. Výška i šířka těchto stěn je dána projektem, stejně tak pevnost betonu, který se vlévá do těchto vyarmovaných tvárnic.

Více fotek...

Krok 3 - Příprava podkladu

Mezi steny bednění je pote nutno rozvést ležatou kanalizaci a následně vyplnit prostory hutněnou zeminou a poté hutněným kamenivem. Na takto připravený povrch uložíme armaturu, tzv. kari síta sloužící k vystužení betonu.

Více fotek...

Krok 4 - Protiradonové odvětrání

V poslední době čím dál víc požadované odvětrávání proti radonu, které se provádí potrubním systémem ve vrstvě kameniva pod podkladním betonem. Vývody jsou buďto přes sokl domu, nebo odvětrávacím komínkem přes střechu s pomoci ventilátoru.

Více fotek...

Krok 5 - Ležatá kanalizace

Nezbytná součást základové desky je ležatá kanalizace, která odvádí všechen vytvořený odpad v domě do kanalizace, případně čističky odpadních vod.

Více fotek...

Krok 6 - Základová deska

Často se používá vyraz základová deka, je to závěrečná vrstva betonu vystužená kari sítěmi, která přelije předchozí kroky. Nutno použít pevnost betonu který zmiňuje projektant v dokumentaci.

Více fotek...

Krok 7 - Inženýrské sítě

Zajišťujeme všechny přípojky inženýrských sítí, můžeme pro Vás také vyřídit potřebnou dokumentaci.

Více fotek...