Příprava podkladu

Mezi steny bednění je pote nutno rozvést ležatou kanalizaci a následně vyplnit prostory hutněnou zeminou a poté hutněným kamenivem. Na takto připravený povrch uložíme armaturu, tzv. kari síta sloužící k vystužení betonu.

Top