Základové rýhy

Rozměr základové rýhy určuje statik a posléze projektant, primární je sirka nikoliv výška. Platí ale, že výkop musí byt proveden do tzv. nezamrzlé hloubky. Do rýhy je pote položen zemnici pasek s příslušnými izolovanými vývody. Nelze zapomenout na prostupy pro inženýrské sítě. Následuje vylití betonu do roviny, pevnost urči projektant na základě hydrogeologického posouzení. Nakonec se do betonu instalují armatury na propojení s následnou konstrukcí.

Top