Protiradnové odvětrání

V poslední době čím dál víc požadované odvětrávání proti radonu, které se provádí potrubním systémem ve vrstvě kameniva pod podkladním betonem. Vývody jsou buďto přes sokl domu, nebo odvětrávacím komínkem přes střechu s pomoci ventilátoru.

Top