Ležatá kanalizace

Nezbytná součást základové desky je ležatá kanalizace, která odvádí všechen vytvořený odpad v domě do kanalizace, případně čističky odpadních vod.

Top