Stavíme
ZÁKLADY

Základová deska, základní stavební kámen Vašeho domu.

Jsme Stavkor...

Již téměř 20 let zakládáme rodinné domy všech typů. Věřte, že základ Vašeho domu podstatně ovlivní kvalitu Vašeho budoucího bydlení.

Nejedná se jen o přesnost a rovinatost základové desky, ale z velké části o zkušenosti s hydrogeologickým podložím, který je rozhodující pro způsob založení. Naší zásadou je vše projednat a vysvětlit s investorem a jeho projektantem, případně stavebním dozorem. Nepraktikujeme zásadu „co investor nevidí, stavbu nebolí“, právě naopak, chceme ať víte vše o našich krocích. Pro budoucnost Vašeho domu je dobré o něm vědět, co nejvíce.

Zkušenosti

Již téměř 20 let zakládáme rodinné domy všech typů. Věřte, že základ Vašeho domu podstatně ovlivní kvalitu Vašeho budoucího bydlení.

Znalost podloží

Nejedná se jen o přesnost a rovinatost základové desky, ale z velké části o zkušenosti s hydrogeologickým podložím, který je rozhodující pro způsob založení.

Komunikace

Naší zásadou je vše projednat a vysvětlit s investorem a jeho projektantem, případně stavebním dozorem.

Preciznost

Nepraktikujeme zásadu „co investor nevidí, stavbu nebolí“, právě naopak, chceme ať víte vše o našich krocích. Pro budoucnost Vašeho domu je dobré o něm vědět, co nejvíce.

Naše služby
jsou komplexní

Základové desky pro většinu typů objektů včetně protiradanového odvětrávání.

Inženýrské sítě: vodovodní, elektrické, plynové přípojky, splašková kanalizace, dešťová kanalizace.

Výkopové a manipulační práce pomocí strojů JCB 3CX, Tatra, MAN s rukou do 7t, MAN s rukou do 12t.

Projekce a Výstavba rodinných domů.

0

Šťastných klientů

0

m3 betonu

0

Členů týmu

0

Od roku

Krok 1 - Základové rýhy

Rozměr základové rýhy určuje statik a posléze projektant, primární je sirka nikoliv výška. Platí ale, že výkop musí byt proveden do tzv. nezamrzlé hloubky. Do rýhy je pote položen zemnici pasek s příslušnými izolovanými vývody. Nelze zapomenout na prostupy pro inženýrské sítě. Následuje vylití betonu do roviny, pevnost urči projektant na základě hydrogeologického posouzení. Nakonec se do betonu instalují armatury na propojení s následnou konstrukcí.

Více fotek...

Krok 2 - Ztracené bednění

Na základové pasy se ukládá tzv. ztracené bednění. Výška i šířka těchto stěn je dána projektem, stejně tak pevnost betonu, který se vlévá do těchto vyarmovaných tvárnic.

Více fotek...

Krok 3 - Příprava podkladu

Mezi steny bednění je pote nutno rozvést ležatou kanalizaci a následně vyplnit prostory hutněnou zeminou a poté hutněným kamenivem. Na takto připravený povrch uložíme armaturu, tzv. kari síta sloužící k vystužení betonu.

Více fotek...

Krok 4 - Protiradonové odvětrání

V poslední době čím dál víc požadované odvětrávání proti radonu, které se provádí potrubním systémem ve vrstvě kameniva pod podkladním betonem. Vývody jsou buďto přes sokl domu, nebo odvětrávacím komínkem přes střechu s pomoci ventilátoru.

Více fotek...

Krok 5 - Ležatá kanalizace

Nezbytná součást základové desky je ležatá kanalizace, která odvádí všechen vytvořený odpad v domě do kanalizace, případně čističky odpadních vod.

Více fotek...

Krok 6 - Základová deska

Často se používá vyraz základová deka, je to závěrečná vrstva betonu vystužená kari sítěmi, která přelije předchozí kroky. Nutno použít pevnost betonu který zmiňuje projektant v dokumentaci.

Více fotek...

Krok 7 - Inženýrské sítě

Zajišťujeme všechny přípojky inženýrských sítí, můžeme pro Vás také vyřídit potřebnou dokumentaci.

Více fotek...

Co to bude stát?

Na rozdíl od konkurence po Vás nechceme vyplňovat složité formuláře. My vždy zdarma přijedeme a cenovou nabídku zhotovíme do týdne také zdarma.

Pro nás je povinnost zákazníka informovat o případných problémech dopředu, vysvělit postup prací a v neposlední řadě se ujistit, že cenová nabídka námi připravená se v konečné fázi nebude lišit.
Výhodou pro nás bude i to, že schůzky se snažíme organizovat o víkendech či v týdnu po pracovní době, abychom Vás nijak časově neomezovali.
Jen pro Vaši představu, cena základové desky vychází mezi 2500-3500 Kč/m2 v závislosti na podmínkách stavební parcely. Je nutné pozemek vidět než začneme nabídku zpracovávat.

Kontakt

Zavolejte nám nebo napište

Adresa

Jan Tabach
739 47, Kozlovice 421

Telefon

(+420) 725 458 808

E-mail

stavkor@seznam.cz